Technika sochařské práce

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technika sochařské práce - Václav Šedý. Technika sochařské práce v kameni a dřevě. Základní postupy při sochařských a řezbářských pracech. Sochařské materiály, jejich vlastnosti, specifika zpracování jak při volné sochařské tvorbě, tak i při opravách a restaurování. Přehled základních nástrojů a nářadí, zařízení sochařské dílny a organisace práce v ní. Tvorba, restaurování a konservování dřevěných plastik. 86 fotografických příloh, množství názorných ilustrací v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 297 stran - 39 MB.

Technika sochařského umění - Miloslav Hégr. Kniha popisuje komplexní formou sochařskou tvorbu od základů modelace, odlévání modelu v sádře, vosku, bronzu, tvorba forem. Tesání v kameni, štukové práce, řezbování ve dřevě, kosti, slonovině, tvorba reliéfů. Množství názorných obrázků v textu, 52 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 236 stran - 8,7 MB.

Praktické kamenictví - W. R. Purchase. Practical Masonry. Základy kamenické práce od lámání kamene, po rozkreslení a konstrukci architektonických kamenných prvků. Klenby a oblouky všech historických stylů, jejich návrh a konstrukce, schodiště, portály ... . Kamenné nosné i ozdobné prvky. Nástroje, nářadí. 60 obrazových tabulí. Jazyk anglický. Adobe PDF - 229 stran - 5 MB.

Kameník - Peter Heaton. The Stone-cutter. Příručka se zabývá především konstrukcí a rozkreslením klenebních kamenů pro nejrůznější typy kamenných kleneb z různých období a stylů. Od gotiky po rovné a ploché klenby, včetně schodů a dalších kamenných prvků. 22 geometrických obrázků v textu s vysvětlivkami.  Jazyk anglický. Adobe PDF - 42 stran - 1 MB.

Opracování kamene - Karl Friederich. Die Steinbearbeitung. Vývoj kamenického řemesla od 11. do 18. století. Opracování kamenných bloků pro použití zejména při stavbách katedrál a významných staveb. Kamenické značky. Cenné informace zejména pro ty, kteří se zabývají restaurováním kamenných staveb. 64 obrázků v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 164 stran - 13 MB.

Více informací

250_001

198 Kč

technika sochařské práce, šedý, Die Steinbearbeitung

Kategorie - Grafika, Malba, sochařství, (Category - Graphic Art, Painting, Statuary)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technika sochařské práce - Václav Šedý
Technika sochařské práce v kameni a dřevě. Základní postupy při sochařských a řezbářských pracech. Sochařské materiály, jejich vlastnosti, specifika zpracování jak při volné sochařské tvorbě, tak i při opravách a restaurování. Přehled základních nástrojů a nářadí, zařízení sochařské dílny a organisace práce v ní. Tvorba, restaurování a konservování dřevěných plastik. 86 fotografických příloh, množství názorných ilustrací v textu. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 297 stran - 39 MB.

Technika sochařského umění - Miloslav Hégr

Kniha popisuje komplexní formou sochařskou tvorbu od základů modelace, odlévání modelu v sádře, vosku, bronzu, tvorba forem. Tesání v kameni, štukové práce, řezbování ve dřevě, kosti, slonovině, tvorba reliéfů. Množství názorných obrázků v textu, 52 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 236 stran - 8,7 MB.

Praktické kamenictví - W. R. Purchase
Practical Masonry. Základy kamenické práce od lámání kamene, po rozkreslení a konstrukci architektonických kamenných prvků. Klenby a oblouky všech historických stylů, jejich návrh a konstrukce, schodiště, portály ... . Kamenné nosné i ozdobné prvky. Nástroje, nářadí. 60 obrazových tabulí. Jazyk anglický. Adobe PDF - 229 stran - 5 MB.

Kameník - Peter Heaton
The Stone-cutter. Příručka se zabývá především konstrukcí a rozkreslením klenebních kamenů pro nejrůznější typy kamenných kleneb z různých období a stylů. Od gotiky po rovné a ploché klenby, včetně schodů a dalších kamenných prvků. 22 geometrických obrázků v textu s vysvětlivkami. Jazyk anglický. Adobe PDF - 42 stran - 1 MB.

Opracování kamene - Karl Friederich
Die Steinbearbeitung. Vývoj kamenického řemesla od 11. do 18. století. Opracování kamenných bloků pro použití zejména při stavbách katedrál a významných staveb. Kamenické značky. Cenné informace zejména pro ty, kteří se zabývají restaurováním kamenných staveb. 64 obrázků v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 164 stran - 13 MB.


This set contains e-books:

Die Steinbearbeitung - Karl Friederich

Stone Process. Development of stone craft from 11. to 18. century. Finishing stone blocks for cathedrals and important stone buildings. Stone-masons marks. Interesting informations especially for those who restore stone buildings. 64 pictures in appendix. German language. Adobe PDF - 164 pages - 13 MB.

Practical masonry - W. R. Purchase

A guide to the art of stone cutting, comprising the construction, setting-out, and working of stairs, circular work, arches, niches, domes, pendentives, vaults, tracery windows, etc. To which are added supplements relating to masonry estimating and quantity surveying, and to building stones and marbles, and a glossary of terms. For the use of students, masons, and craftsmen. 60 picture tables in text. English language. Adobe PDF - 229 pages - 5 MB.

The Stone-cutter - Peter Heaton

Textbook containing design of stone circle upon circle arches, ramp and twist, raking moulds, cant moulds. 22 diagrams with explanatory notes. English Language. Adobe PDF - 42 pages - 1 MB.

Technology of Statuary in the Stone and Wood - Vaclav Sedy
Technika socharske prace. Basic procedures at sculptural and carving work. Materials, their nature and speciality by free creation and restoring. Wiew of tools, machinery in workshop of scurptor. 86 photographs, many pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 297 pages - 39 MB.

Technique of Sculptural Art - Miloslav Hegr
The book describes a creation of sculpture from the ground modeling, casting model in plaster, wax, bronze, creating forms. Sculpting statues in stone, stucco work, carving in wood, bone, ivory, creating reliefs. The quantity of pictures in text, 52 photographic attachments. Czech language. Adobe PDF - 236 pages - 8,7 MB.


Obsah - Technika sochařské práce:
KÁMEN: Materiál pro sochařské práce v kameni, Nástroje a nářadí na opracování kamene, Zařízení sochařské dílny, Opracování kamene, Úprava povrchu a dokončovací práce v kameni, Nakládání, skládání převoz a oblomení kamenných bloků a plastik, Restaurování kamenných plastik, Příprava umělých kamenů, Bezpečnost práce,
DŘEVO: Materiál pro sochařské práce v dřevě, Nástroje a nářadí k opracování dřeva, Příprava dřeva pro sochařské práce, Přenášení sádrových modelů do dřeva, Úprava a dokončovací práce, Oprava a dokončování dřevěných plastik, Rozpočty a objednávky sochařské práce i materiálu, Bezpečnostní opatření, Seznam literatury, Seznam vyobrazení, Rejstřík

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně