Relief

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Relief - František Kadeřávek. Příručka pro sochaře a architekty z roku 1925. Úvod do problematiky reliefu, návrh reliefu, problematika perspektivy a její teoretické základy. Zasazení reliefu do architektury a krajiny. Řada příkladů z historie na 70 vyobrazeních v textu a fotografiích. Jazyk český. Adobe PDF - 87 stran - 12,4 MB.

Rozprava o reliefu - V. V. Štech. Vynikající teoretická práce seznamuje s vývojem reliefu od pravěku do novověku. Důraz je kladen na klasická období, ze kterých je zobrazeno 160 vynikajících děl s množstvím informací o jejich tvůrcích. Jazyk český. Adobe PDF - 260 stran - 25 MB.

Sochařství 19. století - Vojtěch Volavka. Přehled dějin českého sochařství daného období a nejvýznačnějších tvůrců. 32 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 72 stran - 14,2 MB

Malířský rukopis - Vojtěch Volavka. Maliarsky rukopis. Zajímavá publikace, seznamující s vývojem malířského rukopisu, rozborem stylů a rukopisů významných světových malířů. Jsou osvětleny pojmy jako lehkost, manýra a mnoho dalších, které kritika běžně používá při popisu děl. Vliv techniky a stylů na malířský rukopis. Rozsáhlý poznámkový aparát. Řada příkladů na 63 černobílých a barevných obrázcích. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 175 stran - 50,5 MB.

Painting and Painter's Brush-work - Vojtěch Volavka. Anglická verze knihy popsané výše.

Více informací

250_004

148 Kč

relief, sochařství, 19. Century Statuary, Bildhauerei, Kadeřávek


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Relief - František Kadeřávek

Příručka pro sochaře a architekty z roku 1925. Úvod do problematiky reliefu, návrh reliefu, problematika perspektivy a její teoretické základy. Zasazení reliefu do architektury a krajiny. Řada příkladů z historie na 70 vyobrazeních v textu a fotografiích. Jazyk český. Adobe PDF - 87 stran - 12,4 MB.

Rozprava o reliefu - V. V. Štech

Vynikající teoretická práce seznamuje s vývojem reliefu od pravěku do novověku. Důraz je kladen na klasická období, ze kterých je zobrazeno 160 vynikajících děl s množstvím informací o jejich tvůrcích. Jazyk český. Adobe PDF - 260 stran - 25 MB.

Sochařství 19. století - Vojtěch Volavka

Přehled dějin českého sochařství daného období a nejvýznačnějších tvůrců. 32 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 72 stran - 14,2 MB.

Malířský rukopis - Vojtěch Volavka

Maliarsky rukopis. Zajímavá publikace, seznamující s vývojem malířského rukopisu, rozborem stylů a rukopisů významných světových malířů. Jsou osvětleny pojmy jako lehkost, manýra a mnoho dalších, které kritika běžně používá při popisu děl. Vliv techniky a stylů na malířský rukopis. Rozsáhlý poznámkový aparát. Řada příkladů na 63 černobílých a barevných obrázcích. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 175 stran - 50,5 MB.

Painting and Painter's Brush-work - Vojtěch Volavka
Anglická verze knihy popsané výše.


This set contains e-books:

Relief - Frantisek Kaderavek
Handbook for sculptors and architects from 1925 year. Introduction to problems of relief, project of reliefs, projects of perspective and its theoretical basis. Using reliefs in architecture and landscape. Many exampels on 70 pictures in text and photographs. Czech language. Adobe PDF - 87 pages - 12,4 MB.

Talk about Relief - V. V. Stech
Rozprava o reliefu. Excelent theoretical work introduce with development of relief from prehistory to the present age, with accent on classical eras. 160 excelent exampels with many informations about style and its creators. Czech language. Adobe PDF - 260 pages - 25 MB.

19. Century Statuary - Vojtech Volavka
Sumary of history Czech statuary in 19. century. Highlight of Czech statuary and its most prominent cretors. 32 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 72 pages - 14,2 MB

Painting and Painter's Brush-work - Vojtech Volavka
Interesting publication, dealing with evolution of pencil and styles of painting. Analysis styles of important world painters. They are explain words like facility, freedom, manner and many others using wery oft in rewiews of artworks. Inflence of techniques and styles on painting brush-work. Many notices. Examples on 61 pictures. English language. Resumé in French. Adobe PDF - 194 sites - 43,5 MB.

Maliarsky rukopis - Vojtech Volavka
Slovak edition of book above.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně