Perspektiva

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Perspektiva - František Kadeřávek. Speciální příručka pro architekty a malíře. Zabývá se historií a vývojem perspektivy. Přístupnou formou jsou zde načrtnuty základy a hlavní zákonitosti perspektivního kreslení. Příklady mistrovských děl z minulosti na 31 fotografických přílohách. 96 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 22 MB.

Katechismus perspektivy - F. X. Bém. Kniha je určena studentům uměleckých škol a výtvarníkům. Pojednává o zobrazení předmětů, jejich vržených stínů, změn barvy, různým druhům perspektivy. 48 obrázků v textu, 4 obrazové přílohy. Jazyk český. Adobe PDF - 57 stran - 6 MB.

Jak používat perspektivy při kreslení podle skutečnosti - A. P. Baryšnikov. Příručka na pomoc začínajícím umělcům. Kniha uvádí přístupnou a názornou formou perspektivní kreslení předmětů neživých, živých, pohybujících se atd. Problematika stínů a kontrastu při různých druzích osvětlení ... 38 názorných obrázků v textu. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 74 stran - 12,2 MB. Perspektive Sketching - Frank E. Mathewson Kniha přehledným způsobem uvádí do problematiky perspektivního kreslení spíše technických detailů, je však vhodná i pro kreslení obecně. 28 velmi názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 77 stran - 5,5 MB.

Metodika perspektivního kreslení - František Lepš, Prof. Kniha vhodná pro učitele kreslení a ty, kteří pracují s mládeží ve výtvarných kroužcích. Kromě všech základních znalostí o perspektivním kreslení poskytuje i řadu cenných rad ke zhotovení nejrůznějších pomůcek a přístrojů usnadňujících práci s perspektivou. Práce s modely, fotografování dírkovou komorou ... desítky příkladů perspektivního kreslení krajiny, městských motivů ...na 34 obrazových přílohách. Jazyk český. Adobe PDF - 146 stran - 19,5 MB.

Více informací

210_016

148 Kč

Perspektiva, Perspective, Kadeřávek, Katechismus perspektivy, Baryšnikov, Lepš


Tento soubor obsahuje e-knihy:
Perspektiva - František Kadeřávek
Speciální příručka pro architekty a malíře. Zabývá se historií a vývojem perspektivy. Přístupnou formou jsou zde načrtnuty základy a hlavní zákonitosti perspektivního kreslení. Příklady mistrovských děl z minulosti na 31 fotografických přílohách. 96 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 22 MB.

Katechismus perspektivy - F. X. Bém

Kniha je určena studentům uměleckých škol a výtvarníkům. Pojednává o zobrazení předmětů, jejich vržených stínů, změn barvy, různým druhům perspektivy. 48 obrázků v textu, 4 obrazové přílohy. Jazyk český. Adobe PDF - 57 stran - 6 MB.

Jak používat perspektivy při kreslení podle skutečnosti - A. P. Baryšnikov

Příručka na pomoc začínajícím umělcům. Kniha uvádí přístupnou a názornou formou perspektivní kreslení předmětů neživých, živých, pohybujících se atd. Problematika stínů a kontrastu při různých druzích osvětlení ... 38 názorných obrázků v textu. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 74 stran - 12,2 MB.

Perspektive Sketching - Frank E. Mathewson

Kniha přehledným způsobem uvádí do problematiky perspektivního kreslení spíše technických detailů, je však vhodná i pro kreslení obecně. 28 velmi názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 77 stran - 5,5 MB.

Metodika perspektivního kreslení - František Lepš, Prof.

Kniha vhodná pro učitele kreslení a ty, kteří pracují s mládeží ve výtvarných kroužcích. Kromě všech základních znalostí o perspektivním kreslení poskytuje i řadu cenných rad ke zhotovení nejrůznějších pomůcek a přístrojů usnadňujících práci s perspektivou. Práce s modely, fotografování dírkovou komorou ... desítky příkladů perspektivního kreslení krajiny, městských motivů ...na 34 obrazových přílohách. Jazyk český. Adobe PDF - 146 stran - 19,5 MB.

 

Obsah - Jak používat perspektivy při kreslení podle skutečnosti - A. P. Baryšnikov
Poznámka k českému vydání, Předmluva,
I. Podmínky pozorování zobrazovaného předmětu při kreslení podle skutečnosti. Výběr zorného bodu, vhodného pro výrazné zobrazení předmětu na kresbě; zorné pole a uvážení komposice kresby
II. Perspektivní jevy a základní pravidla jejich zobrazení. Jak si kreslíř uvědomí proces vyjádření svých zrakových dojmů v kresbě: pozorování perspektivních jevů, jejich zobrazování v kresbě a kontrola kresby na základě theo-retických pravidel perspektivy. Znalost úběžníků rovnoběžných přímek, perspektivních měřítek a perspektivních sítí k zobrazení hloubky prostoru v kresbě
III. Typické příklady perspektivních zobrazení nehybných předmětů kresbou v různých polohách
IV. Perspektivní jevy při zobrazení člověka, zvířat a předmětů, pohybujících se různými směry
V. Perspektivní zobrazení světelných jevů kresbou. Světlo slunce a osvětlovacího tělesa (lampy). Základní pravidla zobrazování světelných jevů: na jednotlivých předmětech i na skupinách předmětů; na zobrazení městské ulice nebo krajiny. Znalost změn kontrastu mezi světlem a stínem v závislosti na intensitě světla a na vzdálenosti od zdroje světla. Zobrazení hloubky prostoru stínovanou kresbou. .
VI. Význam perspektivy jako jednoho z prvků komposice kresby,
Seznam doporučené studijní literatury


This set contains e-books:

Perspective - Frantisek Kaderavek
Perspektiva. Special handbook for architects and painters. Showing history of perspective and bases and regularity of perspective painting. Exampels of historical masterpieces on 31 photographs. 96 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 136 sites - 22 MB.

Perspektive Sketching - Frank E. Mathewson

Book shows by simple way how to draw perspektive pictures. Mostly in technical sketches, but it is also applicable in graphic arts. 28 wery vivid pictures in text. English language. Adobe PDF - 77 pages - 5,5 MB.

Perspective Catechism - F. X. Bem

Katechismus perspektivy. Book was writen for students and artists. Shows how to display objects, theirs shadows, changes of collour, different kinds of perspective. 52 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 57 sites - 6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně