Písmo a jeho užití

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Písmo a jeho užití - Jan Rambousek. Tato kniha se snaží ukázat čtenáři cestu, jak je možno dospět k samostatné tvorbě různých druhů písma.  Seznamuje s dějinami písma, nástroji kaligrafa a jejich přípravou. Vkomponování písma do různých značek a nápisů. 161 obrázků v textu. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 159 stran - 28,8 MB.

Písmo a jeho konstrukce - Richard Pípal, Prof. Akad. malíř. Kniha zachycuje v úvodní části historii vzniku a vývoje písma a v části výtvarné pojednává o kreslení písma, o různých druzích písma, o jeho řazení a plošné kompozici. Dále obsahuje 54 vzorových tabulí písem pro potřeby písma kresleného. Kniha je určena malířům písma, štukatérům, pasířům, omítkářům, klempířům, kameníkům a propagačním pracovníkům za příručku a žákům odborných škol za studijní pomůcku. Podrobný obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 106 stran - 17,3 MB.

Die herstellung von Büchern, Illustrationen, Akzidenzen usw. - Artur W. Unger. Zhotovování knižních ilustrací, malonákladových grafických prací, atd. Kniha se zabývá všemožnými tiskovými technikami a jejich nejvhodnější volbou pro co nejvěrnější zobrazení grafiky a obrazů v knižní tvorbě, včetně tisku písma. Tiskové techniky, fotografické techniky, barvy, tiskařské stroje. 231 obrázků v textu, 90 barevných příloh. Jazyk německý. Adobe PDF - 503 stran - 56 MB.

Více informací

230_006

148 Kč

Písmo, Jan Rambousek, Písmo a jeho konstrukce, Richard Pípal, Writing, Schrift


Tento soubor obsahuje e-knihy:


Písmo a jeho užití - Jan Rambousek

Tato kniha se snaží ukázat čtenáři cestu, jak je možno dospět k samostatné tvorbě různých druhů písma. Seznamuje s dějinami písma, nástroji kaligrafa a jejich přípravou. Vkomponování písma do různých značek a nápisů. 161 obrázků v textu. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 159 stran - 28,8 MB.

Písmo a jeho konstrukce - Richard Pípal, Prof. Akad. malíř

Kniha zachycuje v úvodní části historii vzniku a vývoje písma a v části výtvarné pojednává o kreslení písma, o různých druzích písma, o jeho řazení a plošné kompozici. Dále obsahuje 54 vzorových tabulí písem pro potřeby písma kresleného. Kniha je určena malířům písma, štukatérům, pasířům, omítkářům, klempířům, kameníkům a propagačním pracovníkům za příručku a žákům odborných škol za studijní pomůcku. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 106 stran - 17,3 MB.

Zhotovování knižních ilustrací, malonákladových grafických prací, atd. - Artur W. Unger
Die herstellung von Büchern, Illustrationen, Akzidenzen usw. Kniha se zabývá všemožnými tiskovými technikami a jejich nejvhodnější volbou pro co nejvěrnější zobrazení grafiky a obrazů v knižní tvorbě, včetně tisku písma. Tiskové techniky, fotografické techniky, barvy, tiskařské stroje. 231 obrázků v textu, 90 barevných příloh. Jazyk německý. Adobe PDF - 503 stran - 56 MB.


This set contains e-books:


Writing and its Using- Jan Rambousek
Pismo a jeho uziti. This book try to teach how to arrive at by individual creation different sorts of characters. Contains a short history of writing, tools of calligrapher and their preparation. Conbination of writing into different marks or symbols. 161 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 159 sites - 28,8 MB.

Die herstellung von Büchern, Illustrationen, Akzidenzen usw. - Artur W. Unger

Fabrication of Book-illustrations, small number of copies prints etc. Print techniques and their choices for best result print of various graphics and type-print. Print techniques, colours, machinery. 231 pictures in text, 90 colour pictures in appendix. List on end of page. German language. Adobe PDF - 503 pages - 56 MB.

Writing and its Structure - Richard Pípal, Prof.
Pismo a jeho konstrukce. Book shows history of writing and learning about drawing different styles letters. Contains 54 patern tabs . Czech language. Adobe PDF - 106 sites - 17,3 MB.


Písmo a jeho užití - Jan Rambousek. ÚVOD, Historický vývoj písem, Psací náčiní a materiál, Příklady školení, I. Psaní versálek blokového písma redisovým perem, II. Psaní a vystřihování versálek blokového písma, III. Psaní a vystřihování minusek a versálek blokového písma v souvislých textech, IV. Písmo egyptské, t. z v. egyptienka, V. Kursiva blokového písma, VI. Písmo unciální, VII. Písmo polounciální, VIII. Antikva střídavých tahů s robustními patkami, IX. Moderní antikva s rovným zakončením dříků, X. Karolinské písmo, XI. Gotické písmo, XII. Grotesk, XIII. Kursiva grotesku, XIV. Renesanční antikva, XV. Renesanční kursiva, XVI. Barokní a moderní antikva g patkami, XVII. Písma psaná štětci, XVIII. Písma kreslená, XIX. Iniciály, monogramy, ozdobné ornamenty, viněty a pod., Seznam vyobrazení

Obsah „Písmo a jeho konstrukce“ : O historickém vývoji písma, Příprava pro kreslení písma, Pomocné linky pro kreslení nápisů, O tvarech a kreslení písma, Řazení písmen, Kompozice textu v ploše, Písma hůlková, Grotesk — písmo hůlkové přímé, Číslice a minusky (malá abeceda, Kurzíva grotesku, Grotesk tučný — hůlkové písmo přímé zesílené, Kurzíva grotesku oblého — písmo hůlkové oblé, skloněné, Blokové písmo — písmo hůlkové kruhové, Tenká egyptienka, Italienka — písmo hůlkové špalíkové, Písma stínových tahů, Písmo úzké kamenné s patkami, Azbuka v řezu písma kamenného s patkami, Písmo kamenné bez patek, Písmo kamenné tučné, stínové zesílené, Písmo římské tučné — stínové tučné, Azbuka odvozená z antikvy, Písmo empírové — stínové tenké, Písmo empírové — stínové tučné, Kurzíva — písmo skláněné stínové tenké, Antikva renesanční, Antikva s rovnými patkami, Antikva moderní, Písma psaná, Písmo šňůrkové psané, Písmo okrouhlé psané, Písmo stínové psané stuhové, zvané také pentlovka, Latinka

Stručný obsah Die herstellung von Büchern, Illustrationen, Akzidenzen usw.:
Die Stereotypie, Die Galvanoplastik und Galvanokaustik, Die Lithographie, Die Chromolithographie, Die Zinkographie und Algraphie, Der Stein-, Zink- und Aluminium-Flachdruck und seine Maschinen, Der Lichtdruck, Der Kupferstich und die ihm verwandten Methoden, Die Radierung und andere Tiefätzverfahren, Die Galvanographie, Die Heliogravüre und andere photomechanische Tiefdruckverfahren, Der Tiefdruck in Farben, Der Tiefdruck und seine Maschinen,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně