Krásné písmo ve vývoji latinky - 1+2

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Krásné písmo ve vývoji latinky - 1+2  - František Muzika. Monumentální dvousvazkové dílo významného českého typografa zachycuje vývoj latinského krásného písma od samotného počátku až do současnosti. Dvoudílné vydání je rozčleněno do pěti částí. První dvě, obsažené v prvním dílu, jsou věnovány latince starověku a raného středověku a latince v období gotiky. Druhý díl potom obsahuje části Latinka renesanční a renesančního typu, Latinka období baroka a klasicismu a závěrečnou část Latinka od počátku XIX. století.
První díl - (668 stran) obsahuje v textu 360 vyobrazení a úplných abeced historických latinkových písem a 100 obrazových příloh, druhý díl (660 stran) obsahuje 410 obrazových ukázek v textu a 48 obrazových příloh. Určeno studentům výtvarných škol, grafikům a typografům, ale poučení najde i širší veřejnost se zájmem o písmo a odkaz evropského kulturního dědictví. Jazyk český. Adobe PDF - 668+660 stran - 93,5 MB.

Knihtisk v Československu - Karel Kabát. Obsáhlá kniha o knihtisku od jeho vynálezu Janem Gutenbergem. Přehled dalších knihtiskařů, historie knihtisku v Českých zemích, Melantrych z Aventýnu a další. První tištěné knihy, Bible, popis ruční sazby, strojní sazba - ruční lisy, písmoviny, systém tisku obrázků, stroje, pomůcky, strojní papír, hlubotisk, organizace a vybavení moderní tiskárny (1935). Jazyk český. 120 obrázků v textu, PDF - 351 stran - 17 MB.

Více informací

230_010

248 Kč

Krásné písmo, František Muzika, Beautiful calligraphy

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Krásné písmo ve vývoji latinky - 1+2 - František Muzika


Monumentální dvousvazkové dílo významného českého typografa zachycuje vývoj latinského krásného písma od samotného počátku až do současnosti. Dvoudílné vydání je rozčleněno do pěti částí. První dvě, obsažené v prvním dílu, jsou věnovány latince starověku a raného středověku a latince v období gotiky. Druhý díl potom obsahuje části Latinka renesanční a renesančního typu, Latinka období baroka a klasicismu a závěrečnou část Latinka od počátku XIX. století.
První díl - (668 stran) obsahuje v textu 360 vyobrazení a úplných abeced historických latinkových písem a 100 obrazových příloh, druhý díl (660 stran) obsahuje 410 obrazových ukázek v textu a 48 obrazových příloh. Určeno studentům výtvarných škol, grafikům a typografům, ale poučení najde i širší veřejnost se zájmem o písmo a odkaz evropského kulturního dědictví. Jazyk český. Adobe PDF - 668+660 stran - 93,5 MB.

Knihtisk v Československu - Karel Kabát
Obsáhlá kniha o knihtisku od jeho vynálezu Janem Gutenbergem. Přehled dalších knihtiskařů, historie knihtisku v Českých zemích, Melantrych z Aventýnu a další. První tištěné knihy, Bible, popis ruční sazby, strojní sazba - ruční lisy, písmoviny, systém tisku obrázků, stroje, pomůcky, strojní papír, hlubotisk, organizace a vybavení moderní tiskárny (1935). Jazyk český. 120 obrázků v textu, PDF - 351 stran - 17 MB.


This file contains e-books:
Beautiful Calligraphy - Frantisek Muzika
Krasne pismo ve vyvoji latinky. Monumental, publication describe evolution of Latin calligraphy from begin to present time. First part (668 pages) shows 360 pictures of complete alphabets in text and 100 pictures in appendix. Second part (660 pages) contains 410 illustrations in text and 48 pictures in appendix. Czech language. Adobe PDF - 668+660 pages - 93,5 MB.

Book Printing in Czechoslovakia - Karel Kabat
Knihtisk v Ceskoslovensku. Comprehensive book about book printing from his invention by Jan Gutenberg. Overview of other book printers, history of book printing in the Czech lands, Melantrych of Aventine and others. First printing books, Bible, manual typesetting, machine typesetting - hand presses, letters, image printing system, machines, tools, machine paper, gravure printing, organization and equipment of a modern printing press (1935). Czech language. 120 pictures in text, PDF - 351 pages - 17 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně