Staročeské umění kuchařské

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Staročeské umění kuchařské - Čeněk Zíbrt, Prof. Dr. Rozsáhlé dílo provázející historií kuchařství, nejen českého od středověku do 18. století. Obsahuje v sobě řadu historických kuchařek s nesčetnými recepty. Řada pramenů ke studiu, dobové zprávy o hostinách na dvoře panovníka a významných rodů a další historické fakty. Velké množství historických receptů s fantastickými názvy jídel, které by jistě ozvláštnily nejeden fádní jídelní lístek. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 660 stran - 31 MB.

Česká kuchyně za dob nedostatku před sto lety - Čeněk Zíbrt, Prof. Dr. Publikace, jejíž první vydání vyšlo v roce 1917, je zaměřena na netypické zdroje obživy, ke kterým se z větší či menší míry muselo uchylovat obyvatelstvo v českých zemích v dobách nedostatku. Autor se zaměřil na období roku 1817, kdy téměř v celé Evropě, v důsledku tíživých hospodářských podmínek, způsobených předešlými roky neúrody, zavládl hlad. Kromě toho lze zde nalést řadu neobvyklých receptů, které ze současného pohledu jsou spíše delikatesami (úpravy žab, hlemýžďů, želv, různé druhy ptactva, bylin...). Jazyk český. Adobe PDF - 94 stran - 15 MB.

Odborný kuchyňský kalendář 1944 - Kamila Hejdová. Válečná kuchyně. Obsahuje kompletní recepty na každý den v roce. Na jedné straně úsporná kuchyně, na druhé straně použité suroviny, které by dnešní člověk za války nepředpokládal. Polévky, zavářky, zeleninové pokrmy, pokrmy z mas, přílohy, moučníky. Jazyk český. Adobe PDF - 113 stran - 3,6 MB.

Kuchyně a stůl našich předků - Zikmund Winter, Dr. Vhled do české kuchyně 16. století. Běžná denní kuchyně, hodokvasy, kuchařky, recepty, nádobí, staročeské kuchařky, zdravotní kuchyně. Viz dobová recenze v detailech. Jazyk český. Adobe PDF - 189 stran - 3,4 MB.

Více informací

710_009

248 Kč

Staročeské umění kuchařské, Zíbrt, Old Czech Cooking Ar

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Staročeské umění kuchařské - Čeněk Zíbrt, Prof. Dr.

Rozsáhlé dílo provázející historií kuchařství, nejen českého od středověku do 18. století. Obsahuje v sobě řadu historických kuchařek s nesčetnými recepty. Řada pramenů ke studiu, dobové zprávy o hostinách na dvoře panovníka a významných rodů a další historické fakty. Velké množství historických receptů s fantastickými názvy jídel, které by jistě ozvláštnily nejeden fádní jídelní lístek. Obsah viz níže. Jazyk český. Adobe PDF - 660 stran - 31 MB.

Česká kuchyně za dob nedostatku před sto lety - Čeněk Zíbrt, Prof. Dr.

Publikace, jejíž první vydání vyšlo v roce 1917, je zaměřena na netypické zdroje obživy, ke kterým se z větší či menší míry muselo uchylovat obyvatelstvo v českých zemích v dobách nedostatku. Autor se zaměřil na období roku 1817, kdy téměř v celé Evropě, v důsledku tíživých hospodářských podmínek, způsobených předešlými roky neúrody, zavládl hlad. Kromě toho lze zde nalést řadu neobvyklých receptů, které ze současného pohledu jsou spíše delikatesami (úpravy žab, hlemýžďů, želv, různé druhy ptactva, bylin...). Jazyk český. Adobe PDF - 94 stran - 15 MB.

Odborný kuchyňský kalendář 1944 - Kamila Hejdová
Válečná kuchyně. Obsahuje kompletní recepty na každý den v roce. Na jedné straně úsporná kuchyně, na druhé straně použité suroviny, které by dnešní člověk za války nepředpokládal. Polévky, zavářky, zeleninové pokrmy, pokrmy z mas, přílohy, moučníky. Jazyk český. Adobe PDF - 113 stran - 3,6 MB.

Kuchyně a stůl našich předků - Zikmund Winter, Dr.
Vhled do české kuchyně 16. století. Běžná denní kuchyně, hodokvasy, kuchařky, recepty, nádobí, staročeské kuchařky, zdravotní kuchyně. Viz dobová recenze v detailech. Jazyk český. Adobe PDF - 189 stran - 3,4 MB.


This set contains e-books:

Old Czech Cooking Art - Cenek Zibrt, Prof., Dr.

Staroceske umeni kucharske. Vast work showing history of cooking - not only Czech. From Middle Ages to 18. century. Contains many historical Cooking-books with thousands recipes. Many sources for study, contemporary reports about banquets of monarchs and aristocrats. Fantastical names of dishes. Czech language. Adobe PDF - 660 pages - 31 MB.

Bohemian Kitchen in Shortage Times - Cenek Zibrt, Prof., Dr.

Ceska kuchyne za dob nedostatku. Kitchen and cooking art in periods of hunger. Various kinds of extraordinary foods. Atypicel recipes - many of them can be today taken like experience kitchen. Cooking of frogs, snails, turtles, birds, strange plants ... Czech language. Adobe PDF - 94 Pages - 15 MB.

Special Kitchen Calendar 1944 - Kamila Hejdova
Wartime Kitchen. It contains complete recipes for every day of the year. On the one hand, saving the kitchen, on the other hand, the raw material used by the man today as war anticipated. Soups, garnishes, vegetable dishes, meat dishes, side dishes, desserts. Czech language. Adobe PDF - 113 pages - 3,6 MB.

 


OBSAH - Staročeské umění kuchařské: 1. Kuchaři a kuchařské umění, 2. Vliv židovských předpisův o pokrmech, 3. Kuchyně klassická (řecko-římská), 4. Kuchařské knihy italské, 5. Kuchařské knihy francouzské, 6. Kuchařská kniha flamská, 7. Kuchařské knihy anglické, 8. Kuchařské knihy německé, 9. Kuchařské knihy španělské, 10. Kuchyně polská, jihoslovanská a ruská ......, Staročeské umění kuchařské, 1. Nejstarší kuchyně slovanská, 2. Arabské zprávy o Praze ve století 10., 3. Staročeské glossy, názvy jídla a pití, v hebrejské literatuře věku 10. až 13., 4. Nejstarší domácí zmínky o jídle a kuchařích, od 11. století do konce století 13., 5. Kuchaři a kuchmistrové královští od 13. do 16. století, 6. Provise písaře královské kuchyně Jana Vestfala a žertovné jeho povýšení na pána nad hrnčíři r. 1290, 7. Česká jídla: bochnec, mazanec, kyselice, vodvářka, homolky, maldříky v kuchyni německé, počínajíc stol. 13., 8. Svatební hostina neteře Přemysla Otakara II., Kunhuty, s uherským královicem Belou 1264, 9. Ráz české kuchyně do století 14., 10. Co jídal a pil Karel IV., 11. Mistr Klaret o kuchyni české věku 14., 12. Staročeské názvy jídel a jejich úpravy v Gebauerově Slovníku staročeském, 13. Kuchyňské účty ze stol. 14., 14. Mistr Zikmund Albík předpisuje pokrm a nápoj králi Václavu IV., 15. Studentská kuchyně v 15. století, 16. Mistra Albíka - rada králi Zikmundovi o jídle a pití, 17. Vatikánský slovník Holubářův poučuje krále Ladislava Pohrobka o ..tehdejším kuchařství českém, 18. Kuchmistr krále Jiříka Poděbrada nad lékaře 1471, 19. Nejstarší česká rukopisná sbírka kuchařských návodů z 15. století, 20. Jan Bosák Vodňanský ve slovníku Lactifer r. 1511 o kuchyní staročeské, 21. Ráz české kuchyně ve století 15. a 16., 22. Staročeská přísloví o kuchyni a o kuchařích, 23. Slovník trojjazyčný, vytištěný ve Vídni a Varšavě roku 1513, o kuchyni a jídle staročeském, 24. Nejstarší česká kniha kuchařská, vytištěná od Severina Mladšího na začátku 16. století, 25. Humanista Zikmund Hrubý z Jelení přirovnává kuchařské názvy slovanské s latinskými, řeckými a německými roku 1537, 26. Pavel Severin z Kápí hory tiskne r. 1535 druhou staročeskou knihu kuchařskou, 27. J. Kantor přetiskuje kuchařství Severina Mladšího, 28. Alchymista Bavor mladší Rodovský z Hustiřan vydává knihu kuchmísterskou r. 1591, 29. Veršíky Salernské školy o pokrmu a nápoji (16. století), 30. Kronikář V. Hájek r. 1541 o jídlech staročeských, 31. Kněz Tomáš Rešel Hradecký, znalec kuchyně staročeské, r. 1560, 32.Sněm království českého r. 1562 a r. 1569 stanoví počet a cenu jídel při stravě v hostinci a. cenu potravin a chleba, 33.Instrukcí Anny Rožmberkovny z Hradce kuchaři Janu Zdeňkovi r. 1566, 34. Co snědli a vypili na svatbě Viléma z Rožmberka r. 1578, 35. Mravokárci 16. věku proti přepychu a rozmařilosti souvěké kuchyně staročeské, 36. Mistr Veleslavín průvodcem po kuchyni staročeské 1592, 37. Kuchařská kniha Polixeny z Lobkovic rozené z Pernštejna, z konce věku 16., 38. Vídeňský slovník r. 1629 po česku o sýrech, koření, ovoci, rybách a pokrmech, 39. Waldšteinovi kuchaři v Plzni, 40. Komenský líčí kuchyni a kuchařství souvěké, 41. Školské vokabuláře trojjazyčné ve stol. 17. o kuchyni, 42. Rukopisný sborník kuchařských receptů „šlechtických" z první polovice století 17., 43. Strahovský rukopisný sborník kuchařských receptů „šlechtických" z r. 1642, 44. Rukopisná kniha kuchařská šlechtická z r. 1645, 45. Alžběty Lidmily z Lisova Kuchařská kniha 1661, 46. Staročeská pivní polívka proč nazvána ve století 17. a 18. „grammatika", 47. Strahovská kniha kuchařská od Jiřího Evermoda Košetického, 48. Kateřiny Koniášové Kniha kuchařská 1712, 49. J. F. Hameršmída chvála kuchyně staročeské 1715 ., 50. Pokus o české názvosloví kuchařské 1716 (Kuchař: „krmovařík".), 51. Kuchařské vědomosti Petra Světeckého, knížecího archiváře v Třeboni, v polovici 18. století, 52. Fr. Kropí, průvodce po kuchyni české, v polovici 18, století,

 

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně