Ryby a jejich úprava

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Ryby a jejich úprava - Bettyna Jirková. Kniha obsahuje všeobecné pokyny k zacházení s rybymi, jejich zabíjení, kuchání... Kromě toho je zde 100 předpisů na úpravu středomořských druhů ryb. Jazyk český. Adobe PDF - 45 stran - 6 MB.

Naše ryby a jich vhodná úprava - Anuše Kejřová. Kromě obecného úvodu - jako v předešlých knihách je zde velké množství zajímavých receptů. V předpisech se neobmezuje autorka jen na přípravu různých ryb (kapr, lín, candát, štika, úhoř, pstruh, lipan, okoun, losos a j.), nýbrž uvádí velmi účelné pokyny pro zabíjení a kuchání, pro úpravu vůbec, podává předpisy pro přípravu rybích polévek, předkrmí, rybích salátů a pod. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 199 stran - 23 MB.

Rybí kuchyně - Hana Dumková. Úprava všech druhů ryb domácích i cizokrajných. Návod, jak nejvhodněji za pokrm upravovati možno raky, žáby, hlemýždě, škeble (mušle), ústřice, želvy, vydry a j. Stovky receptů. Jazyk český. Adobe PDF - 69 stran - 1,8 MB.

Úsporná rybí kuchyně pro domácnost a restaurace - Marie Snížková-Vochozková. Kromě všeobecných rad a pokynů jak zacházet s rybami, obsahuje stovky receptů na všechny druhy pokrmů z ryb sladkovodních i mořských a dalších vodních živočichů. Jazyk český. Adobe PDF - 162 stran - 3,7 MB.

Více informací

710_011

198 Kč

Ryby a jejich úprava, Úchova ryb před zkázou, Bettyna Jirková, M. Úlehlová-Tilschová, Fish and its Preparing

Tento soubor obsahije e-knihy:

Ryby a jejich úprava - Bettyna Jirková
Kniha obsahuje všeobecné pokyny k zacházení s rybymi, jejich zabíjení, kuchání... Kromě toho je zde 100 předpisů na úpravu středomořských druhů ryb. Jazyk český. Adobe PDF - 45 stran - 6 MB.

Naše ryby a jich vhodná úprava - Anuše Kejřová

Kromě obecného úvodu - jako v předešlých knihách je zde velké množství zajímavých receptů. V předpisech se neobmezuje autorka jen na přípravu různých ryb (kapr, lín, candát, štika, úhoř, pstruh, lipan, okoun, losos a j.), nýbrž uvádí velmi účelné pokyny pro zabíjení a kuchání, pro úpravu vůbec, podává předpisy pro přípravu rybích polévek, předkrmí, rybích salátů a pod. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 199 stran - 23 MB.

This set contains e-books:

Our fish and their appropriate adjustment - Anuse Kejrova

In addition to the general introduction - as in the previous books, there is a lot of interesting recipes. How to prepare various fish (carp, tench, perch, pike, eel, trout, grayling, perch, salmon ...), but provides very useful guidance for the slaughter and evisceration, editing whatsoever, served regulations preparing fish soups, appetizer, salads and fish below. Content on the page. Czech language. Adobe PDF - 199 pages - 23 MB.

Fish and its Preparing ( Ryby a jejich uprava ) - Bettyna Jirkova.


Obsah : Naše ryby a jich vhodná úprava
1) Úvod, 2) Nákup ryb, 3) Zabíjení, kuchání a příprava ryb, 4) Některé pokyny pro úpravu ryb, 5) Pokrmy z ryb, 6) Polévky rybí, 7) Předkrmy z ryb, 8) Úsporné kuchařské předpisy na úpravu těchto ryb pro 4—6 osob: Kapr, Lín, Candát, Štika, Úhoř, Pstruh, Lipan, Okoun, Losos, Různé české ryby říční atd., Různé jiné pokrmy z ryb, Rybí saláty, Různé příkrmy k rybám atd.


 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně