Společenský katechismus

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Společenský katechismus - Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Soubor předpisů společenského chování na přelomu  19. a 20. století. Podstatná část z nich je platná dodnes. Jazyk český.

Společenský slabikář - Dr. Guth-Jarkovský. Kniha s obdobnou tématikou. Kapitoly: I - Obecné zásady společenské výchovy, II - Osobní čistota, úbor a chování, III - U stolu, IV - V Saloně, V - Na veřejnosti, VI - Rozmanité pokyny, VII - Řeč, VIII - Ženskému pohlaví zvlášť, IX - Mladému světu, Jinochům, Dívkám, X - Něco o manželství

O jídle pití jinde a jindy - Dr. Guth-Jarkovský. Historický přehled o vývoji zvyklostí spojených s jídlem od starověku až po středověk. Jazyk český.

O hostinách a hodokvasech jindy a jinde - Dr. Guth-Jarkovský. Jakési pokračování knihy předešlé. Vývoj zvyklostí spojených s hostinami a oslavami, zejména u vyšších společenských tříd od středověku do 20. století, včetně seznámení se s obyčeji v ostatních světových kulturách. Jazyk český.

Poctivé mravy a společenské řády při jídle a pití po rozumu starých Čechů - Čeněk Zíbrt. Soubor historických pramenů a původních prací, týkajících se stolování. Týká se jak stolovníků, tak i chování obslužného personálu. Jazyk český. Adobe PDF - 84 stran - 1,8 MB.

Navedení mladistvého věku ku poctivým mravům - Čeněk zíbrt Zíbrt. Kniha s podobnou tématikou, jako předešlá. Jazyk český. Adobe PDF - 93 stran - 1,4 MB.

Více informací

710_014

198 Kč

Společenský katechizmus, O hostinách a hodokvasech

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Společenský katechismus - 1 - Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
Soubor předpisů společenského chování na přelomu 19. a 20. století. Podstatná část z nich je platná dodnes.

Společenský slabikář - Dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

Kniha s obdobnou tématikou. Kapitoly: I - Obecné zásady společenské výchovy, II - Osobní čistota, úbor a chování, III - U stolu, IV - V Saloně, V - Na veřejnosti, VI - Rozmanité pokyny, VII - Řeč, VIII - Ženskému pohlaví zvlášť, IX - Mladému světu, Jinochům, Dívkám, X - Něco o manželství

O jídle pití jinde a jindy - Dr Jiří Guth

Historický přehled o vývoji zvyklostí spojených s jídlem od starověku až po středověk.

O hostinách a hodokvasech jindy a jinde - Dr Jiří Guth

Jakési pokračování knihy předešlé. Vývoj zvyklostí spojených s hostinami a oslavami, zejména u vyšších společenských tříd od středověku do 20. století, včetně seznámení se s obyčeji v ostatních světových kulturách.

Navedení mladistvého věku ku poctivým mravům - Čeněk zíbrt Zíbrt

Kniha s podobnou tématikou, jako předešlá. Jazyk český. Adobe PDF - 93 stran - 1,4 MB.


File of e-books - how to behave with tact and good manners by various social events. Czech language.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně