Tekuté ovoce

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Tekuté ovoce - Václav Kác, Ing. Dr. Praktický návody kterak jakostné vyráběti přírodní, lihuprosté ovocné mošty v malovýrobé a v domácnosti. Výroba moštů lisováním, výroba šťáv pařením, filtrace, sterilizace, skladování. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 1 MB.

Výroba nezkvašených ovocných moštů v domácnosti - Doc. Ing. Dr. Karel Kamenický. Druhy ovoce vhodné k výrobě moštů, přístroje a nářadí, náčiní a pomocné látky k výrobě moštů. Postup výroby moštů. Vady moštů. 36 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 54 stran - 8,4 MB.

Ovocné kompoty a krémy - Václav Soukup. Příprava kompotů a krémů z čerstvého, zavařeného a sušeného ovoce pro zdravé i pro nemocné. Sušení a úschova čerstvého ovoce v domácnosti. Návody k přípravě velkého množství kompotů, z nejrůznějšího ovoce. Netradiční použití některých druhů ovoce, jako přílohy k jídlům. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 10,5 MB.

Zelinářská kuchyně - Václav Soukup. Podrobné návody, jak zužitkovati a upotřebiti všechny druhy zahradní i polní zeleniny v kuchyni. Přípravy zeleninových polévek, omáček, salátů i jiné úpravy pokrmů a předkrmů ze zeleniny. Nakládání zeleniny do soli, octa, cukru a hořčice. Konservování v krabicích. Ukládání a sušení čerstvé zeleniny na zimu a různé jiné předpisy o zužitkování zeleniny. Léčivost některých druhů rostlin. Jazyk český. Adobe PDF - 286 stran - 44,5 MB.

Silice, či oleje eterické - Inž. Jindřich Nebovidský. Svým obsahem dosud nepřekonaná kniha. Obsahuje přehled silic, způsoby jejich získávání, způsoby jejich upotřebení ve voňavkářském, mydlářském a likérnickém průmyslu. Vše přehledně uspořádáno do řady tabulek. Množství receptů. 50 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 188 stran - 7,4 MB.

Výroba likérů a zavařenin - J. de Brevans. The manufacture of Liquors and Preserves. Anglický překlad z francouzštiny. Zaměřeno spíše na manufakturní výrobu a velkovýrobu z konce 19. století (1893). Řada stále platných receptů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 204 stran - 10 MB.

Více informací

710_007

248 Kč

Ovocné kompoty a krémy, Výroba nezkvašených ovocných moštů v domácnosti

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Tekuté ovoce - Václav Kác, Ing. Dr.
Praktický návody kterak jakostné vyráběti přírodní, lihuprosté ovocné mošty v malovýrobé a v domácnosti. Výroba moštů lisováním, výroba šťáv pařením, filtrace, sterilizace, skladování. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 1 MB.

Výroba nezkvašených ovocných moštů v domácnosti - Doc. Ing. Dr. Karel Kamenický

Druhy ovoce vhodné k výrobě moštů, přístroje a nářadí, náčiní a pomocné látky k výrobě moštů. Postup výroby moštů. Vady moštů. 36 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 54 stran - 8,4 MB.

Ovocné kompoty a krémy - Václav Soukup

Příprava kompotů a krémů z čerstvého, zavařeného a sušeného ovoce pro zdravé i pro nemocné. Sušení a úschova čerstvého ovoce v domácnosti. Návody k přípravě velkého množství kompotů, z nejrůznějšího ovoce. Netradiční použití některých druhů ovoce, jako přílohy k jídlům. Jazyk český. Adobe PDF - 98 stran - 10,5 MB.

Zelinářská kuchyně - Václav Soukup
Podrobné návody, jak zužitkovati a upotřebiti všechny druhy zahradní i polní zeleniny v kuchyni. Přípravy zeleninových polévek, omáček, salátů i jiné úpravy pokrmů a předkrmů ze zeleniny. Nakládání zeleniny do soli, octa, cukru a hořčice. Konservování v krabicích. Ukládání a sušení čerstvé zeleniny na zimu a různé jiné předpisy o zužitkování zeleniny. Léčivost některých druhů rostlin. Jazyk český. Adobe PDF - 286 stran - 44,5 MB.

Silice, či oleje eterické - Inž. Jindřich Nebovidský
Svým obsahem dosud nepřekonaná kniha. Obsahuje přehled silic, způsoby jejich získávání, způsoby jejich upotřebení ve voňavkářském, mydlářském a likérnickém průmyslu. Vše přehledně uspořádáno do řady tabulek. Množství receptů. 50 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 188 stran - 7,4 MB.

Výroba likérů a zavařenin - J. de Brevans
The manufacture of Liquors and Preserves. Anglický překlad z francouzštiny. Zaměřeno spíše na manufakturní výrobu a velkovýrobu z konce 19. století (1893). Řada stále platných receptů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 204 stran - 10 MB.


This set contains e-books:

Liquid Fruits - Vaclav Kac, Ing. Dr.
Tekute ovoce. Handbook for producing non-alcoholic juices in household. Czech language. Adobe PDF - 34 pages - 1 MB.

Producing of Non-fermet Sturms - Karel Kamenicky
Vyroba nezkvasenych mostu v domacnosti. Fruits suitable for producing of non-fermet sturms, apparatus, tools and adjuvans. Defects of non-fermet sturms. 36 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 54 sites - 8,4 MB.

The manufacture of Liquors and Preserves - J. de Brevans
Translation from French. Book is focusing on producing liquors and preserves in manufactory and large-scale production (1893). Many recipes are still actual. English language. Adobe PDF - 204 pages - 10 MB.

Essential Oils - Jindrich Nebovidsky
Silice, ci oleje etericke. Book contains list of essential oils, plants of their source, ways we win them and its using in parfumery, soap and liquor industry. Many tables and recipes. 50 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 188 pages - 7,4 MB.

Vegetable Cousine - Vaclav Soukup
Zelinarska kuchyne. How to make use of all kinds of vegetables from garten and field. Soups, sauces, salads and conserve of vegetables. Curative effects of some vegetables. Czech language. Adobe PDF - 286 sites - 44,5 MB.

Fruit Salads and Creams - Vaclav Soukup
Ovocne kompoty a kremy. Make-up of fruit salads and creams from fresh and bottled fruit for healthy and distempered. Cure and storage of fruits in household. Inconventional using of fruits as side-dish. Czech language. Adobe PDF - 98 sites - 10,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně