Českomoravská heraldika 1+2

Tento subor obsahuje e-knihy:
Českomoravská heraldika 1+2 - Martin Kolář, August Sedláček. Dosud nepřekonané základní dílo vědecké (obecné) heraldiky, vzniklé kritickým studiem pramenů. Rozsáhlá práce o vývoji panských a vladyckých erbů vznikla na základě dlouholetého archivního výzkumu M. Koláře a celoživotní sběratelské práce A. Sedláčka. Obsahuje přehled snad všech znaků české a moravské šlechty do cca 17. století. Jazyk český. Adobe PDF - 438 + 742 stran - 13,9 + 20,7  MB.

O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách - Antonín Rybička. Práce představuje heraldické znaky hlavních církevních institucí v Čechách. Arcibiskupství Pražské, Kapitula na hrade Pražském, Kollegiatní kapitoly Všech Svatých na hradě Pražském, Vyšehradská, v Staré Boleslavi, arcibiskupství, kláštery a další. Popisy 34 erbů které jsou zobrazeny na 4 tabulích v příloze. Jazyk český a latinský. PDF - 34 stran - 1,6 MB.

Nejstarší pečeti české až do roku 1300 - Martin Kolář. Přehled nejstarších rodů na českém území, s jejich stručnou historií a popisem jejich erbů. Včetně archivních pramenů. Jazyk český. Adobe PDF - 24 stran - 1 MB.

Více informací

760_006

248 Kč

Českomoravská heraldika, August Sedláček, Czech and Moravien Heraldry

Tento subor obsahuje e-knihy:

Českomoravská heraldika 1+2 - Martin Kolář, August Sedláček
Dosud nepřekonané základní dílo vědecké (obecné) heraldiky, vzniklé kritickým studiem pramenů. Rozsáhlá práce o vývoji panských a vladyckých erbů vznikla na základě dlouholetého archivního výzkumu M. Koláře a celoživotní sběratelské práce A. Sedláčka. Obsahuje přehled snad všech znaků české a moravské šlechty do cca 17. století. Jazyk český. Adobe PDF - 438 + 742 stran - 13,9 + 20,7 MB.

O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách - Antonín Rybička

Práce představuje heraldické znaky hlavních církevních institucí v Čechách. Arcibiskupství Pražské, Kapitula na hrade Pražském, Kollegiatní kapitoly Všech Svatých na hradě Pražském, Vyšehradská, v Staré Boleslavi, arcibiskupství, kláštery a další. Popisy 34 erbů které jsou zobrazeny na 4 tabulích v příloze. Jazyk český a latinský.

Nejstarší pečeti české až do roku 1300 - Martin Kolář

Přehled nejstarších rodů na českém území, s jejich stručnou historií a popisem jejich erbů. Včetně archivních pramenů. Jazyk český. Adobe PDF - 24 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Czech and Moravien Heraldry 1+2 - Martin Kolar, August Sedlacek

Ceskomoravska heraldika. Basic work from 1925 year. Contains development "almost all" seals and heraldry of Czech and Moravian feudal families until 17 century. Czech language. Adobe PDF - 438 + 742 pages - 13,9 + 20,7 MB.

The Oldest Czech Seals until 1300 - Martin Kolar
Overview the oldest nobelty families on Czech territory, with their brief history and description of their coats of arms, including archive sources. Czech language. Adobe PDF - 24 pages - 1MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně