Příručka rodového kronikáře

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Příručka rodového kronikáře - úvod do praktické genealogie. Návod jak vytvářet rodinné kroniky, hledání v pramenech, zdroje informací...Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 106 stran - 20MB.

Příručka pro kronikáře - kolektiv autorů. Publikace zaměřená na vedení obecních, závodních, školních a veřejných kronik. Přes určitou poplatnost době zde může čtenář nalézt mnoho užitečných rad a postupů. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 68 stran - 0,7 MB

Příručka lidopisného pracovníka - Drahomíra Stránská. Určeno těm, kteří se zabývají sbíráním lidových zvyků. Mnoho užitečných pokynů. Velmi rozsáhlá bibliografie. 18 obrazových a fotografických příloh. Stručný obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 170 stran - 25 MB.

Příručka vlastivědné práce - František Roubík, Dr. Návody a metodické postupy při historicko-vlastivědném bádání. Pomocník pro kronikáře a regionální pracovníky doplněný množstvím bibliografických přehledů. 38 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 221 stran - 12 MB.

Více informací

760_003

198 Kč

Příručka rodového kronikáře, Příručka pro kronikáře, Příručka lidopisného pracovníka, Handbook of family chronicler

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Příručka rodového kronikáře - úvod do praktické genealogie.
Návod jak vytvářet rodinné kroniky, hledání v pramenech, zdroje informací... Jazyk český. Adobe PDF - 106 stran - 20MB. Obsah

Příručka pro kronikáře - Kolektiv autorů

Publikace zaměřená na vedení obecních, závodních, školních a veřejných kronik. Přes určitou poplatnost době zde může čtenář nalézt mnoho užitečných rad a postupů. Jazyk český. Adobe PDF - 68 stran - 0,7 MB.

Příručka lidopisného pracovníka - Drahomíra Stránská

Určeno těm, kteří se zabývají sbíráním lidových zvyků. Mnoho užitečných pokynů. Velmi rozsáhlá bibliografie. 18 obrazových a fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 170 stran - 25 MB.

Příručka vlastivědné práce - František Roubík, Dr.

Návody a metodické postupy při historicko-vlastivědném bádání. Pomocník pro kronikáře a regionální pracovníky doplněný množstvím bibliografických přehledů. 38 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 221 stran - 12 MB.


This set contains e-books:

Handbook of family chronicler - Antonin Markus-Ratkovich
Accent on creation of privat memorials. Looking for sources of informations, archives... Czech language. Adobe PDF - 106 sites - 20 MB.

Handbook for chroniclers
Accent on creation public, school, factory chronicles. Created in deep totality - contains a lot of ideological balast, but also many useful informations. Czech language. Adobe PDF - 68 sites - 0,7 MB.

Handbook of Folklorist - Drahomira Stranska

Fot them, who are dealing with collecting of folk-custom. Many useful suggestions. Large bibliography. 18 hooked illustrations. Czech language. Adobe PDF - 170 pages - 25 MB.


Příručka rodového kronikáře - Obsah:

I - K tradicím našeho lidového kronikářství, II - Význam současné kronikářské práce, III - Organisace kronikářské práce, Organisační otázky, Spolupracovnici kronikáře, Kronikář a archivy, IV - Obsah záznamů v kronice, Jak události do kroniky zapisovat, Schéma zapisů za běžný rok, Uspořádaní záznamů, V - Osvětová a politická práce s kronikou, VI - Závodní kroniky, Ukázky ze závodních kronik, VII - Formální stránka kroniky, Náležitosti kroniky, Popis obce a života jejich obyvatel, Doplňky k záznamům v kronice, Pomůcky kronikaře, VIII - Směrnice o vedeni kronik, Literatura,

Příručka lidopisného pracovníka - Obsah

Úvodem. Lidopis a vlastivěda, monografie okresů a činnost musejní. Úkoly a metody sběratelské práce a zpracování.
Směrnice pro spolupracovníky národopisného soupisu: Kraj, jeho přírodní ráz a dějiny osídlení. Obyvatelstvo. Jeho fysický charakter. Nářečí.
Hmotná kultura lidu: Osada. Místní jména. Obydlí a hospodářské příslušenství. Oblek lidu. Strava lidu. Zaměstnání obyvatelstva. Lidové umění výtvarné.
Společenská kultura: Život v rodině a v obci. Lidové obyčeje
Duchovni kultura: Vědění a víra lidu. Lidové léčení. Pověsti, legendy, pohádky a povídky. Divadelní hry. Přísloví, zaříkadla, hádanky a hry. Lidové písně. Hudba a tance.
Prohled národopisné literatury československé
Doslov. Vyobrazení.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně