O českých příjmeních

Tento soubor obsahuje e-knihy:

O českých příjmeních - Josef Beneš. Kniha se zabývá vznikem a tvořením českých příjmení. Vyčerpávajícím způsobem jsou popsány historické kořeny českých jmen a odvozování jmen od nejrůznějších slovních a věcných základů, jakož i přejímání a "počešťování" jmen od jiných národů. Kniha není určena jen odborníkům, ale i laikům, jimž často osvětlí původ jejich vlastních příjmení. Jazyk český. Adobe PDF - 349 stran - 53,6 MB.

Staročeská osobní jména a naše příjmení - Jan Svoboda. Těžištěm knihy je soupis a rozbor staročeských osobních jmen do počátku 15. století, která jsou sledována v jazykových souvislostech a porovnávána se jmény u ostatních slovanských národů. Neméně zajímavá po stránce kulturněhistorické jsou nejstarší jména cizího původu a jejich domácké podoby. Své dílo uzavírá autor systematickým přehledem staročeských příjmení a výkladem o významu studia staročeských osobních jmen pro poznání vývoje naší slovní zásoby a našich novodobých příjmení. Připojena řada rejstříků. Jazyk český. Resumé - jazyk ruský. Adobe PDF - 313 stran - 48,2 MB.

Naše příjmení - Antonín Kotík. Kniha obsahuje více jak 10 000 českých příjmení rozdělených do kapitol podle jejich předpokládáneho vzniku a odvození. Jejich původ, jazykové rozbory, místní názvy. Rejstříky. Jazyk český. Adobe PDF - 289 stran - 10,4 MB.

Česká jména osobní a rodová - Davídek, Doskočil, Svoboda. Soubor prací tří autorů. Historie vývoje jmen od nejstarších pramenů po doby historicky zaznamenané. Vznik a vývoj příjmení s přihlédnutím k českému prostředí, jazykospyt jmen, charakteristika jmen. Řada rejstříků. Jazyk český. Adobe PDF - 107 stran - 2,6 MB.

Přehled českých jmen křestních - Antonín Brousil. Abecední seznam jmen s vysvětlivkami jejich původu a původního (lingvistickému) významu. Včetně jejich přiřazení ke kalendáři (1930). Dovětek úvodu: „Faráři ať pečují o to, aby křtěnci bylo dáno jméno křesťanské; nemohou-li toho dosáhnouti, ke jménu dávanému od rodičů ať připojí jméno některého světce a v knize pokřtěných ať zapíší oboje jména." Jazyk český. PDF - 63 stran - 1 MB.

Více informací

760_007

248 Kč

O českých příjmeních, Staročeská osobní jména a naše příjmení

Tento soubor obsahuje e-knihy:

O českých příjmeních - Josef Beneš
Kniha se zabývá vznikem a tvořením českých příjmení. Vyčerpávajícím způsobem jsou popsány historické kořeny českých jmen a odvozování jmen od nejrůznějších slovních a věcných základů, jakož i přejímání a "počešťování" jmen od jiných národů. Kniha není určena jen odborníkům, ale i laikům, jimž často osvětlí původ jejich vlastních příjmení. Jazyk český. Adobe PDF - 349 stran - 53,6 MB.

Staročeská osobní jména a naše příjmení - Jan Svoboda

Těžištěm knihy je soupis a rozbor staročeských osobních jmen do počátku 15. století, která jsou sledována v jazykových souvislostech a porovnávána se jmény u ostatních slovanských národů. Neméně zajímavá po stránce kulturněhistorické jsou nejstarší jména cizího původu a jejich domácké podoby. Své dílo uzavírá autor systematickým přehledem staročeských příjmení a výkladem o významu studia staročeských osobních jmen pro poznání vývoje naší slovní zásoby a našich novodobých příjmení. Připojena řada rejstříků. Jazyk český. Resumé - jazyk ruský. Adobe PDF - 313 stran - 48,2 MB.

Naše příjmení - Antonín Kotík

Kniha obsahuje více jak 10 000 českých příjmení rozdělených do kapitol podle jejich předpokládáneho vzniku a odvození. Jejich původ, jazykové rozbory, místní názvy. Rejstříky.
Jazyk český. Adobe PDF - 289 stran - 10,4 MB.

Česká jména osobní a rodová - Davídek, Doskočil, Svoboda

Sobor prací tří autorů. Historie vývoje jmen od nejstarších pramenů po doby historicky zaznamenané. Vznik a vývoj příjmení s přihlédnutím k českému prostředí, jazykospyt jmen, charakteristika jmen. Řada rejstříků. Jazyk český. Adobe PDF - 107 stran - 2,6 MB.

Přehled českých jmen křestních - Antonín Brousil
Abecední seznam jmen s vysvětlivkami jejich původu a původního (lingvistickému) významu. Včetně jejich přiřazení ke kalendáři (1930). Dovětek úvodu: „Faráři ať pečují o to, aby křtěnci bylo dáno jméno křesťanské; nemohou-li toho dosáhnouti, ke jménu dávanému od rodičů ať připojí jméno některého světce a v knize pokřtěných ať zapíší oboje jména." Jazyk český. PDF - 63 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

About Czech Family Names - Josef Benes
O ceskych prijmenich. Book deal with genesis and creation Czech names. Useful book not only for specialists but also for all who want to discover self roots. Czech language. Adobe PDF - 349 pages - 53,6 MB.

Old Czech Personal Names and Family Names - Jan Svoboda
Staroceska osobni jmena a nase prijmeni. Schedule and analysis of Czech names to begin of 15. century. Effect foreign names ( Slavonic and west ) for Czech names. Many lists. Czech language, summary in Russian language. Adobe PDF - 313 pages - 48,2 MB.

Our second names - Antonin Kotik
Nase prijmeni. More than 10 000 personal family names its apperance and family backround. Czech language. Adobe PDF - 289 pages - 10,4 MB.

Czech Personal and Family names - Davidek, Doskocil, Svoboda
Ceska jmena osobni a rodova. Book with similar content. Czech language. Adobe PDF - 107 pages - 2,6 MB.

Overview Czech Baptismal Names - Antonin Brousil
Alphabetical list of names with explanations of their origin and original (linguistic) significance. Including their assignments to the calendar (1930). Czech language. PDF - 63 pages - 1 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně