Dějiny selského stavu

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kamil Krofta - Dějiny selského stavu. Dílo svým rozsahem a významem dosud nepřekonané. Popisuje dějiny selského stavu od dob dávných až do počátku 19. století. Jazyk český. Adobe PDF - 463 stran - 20 MB.

Selský stav v Čechách v letech 1419-1620 - František Vacek. Často citované, těžko dostupné dílo. Doplňuje předešlý titul. Vyšlo pouze časopisecky V "Časopise pro dějiny venkova". Jazyk český. Adobe PDF - 294 stran - 25,3 MB.

Dějiny stavu rolnického v Čechách - Antonín Janda. Vznik rolnického stavu od nejstarších dob do roku 1848. Kromě toho také kapitoly o mírách a platidlech, zmínky o katastrech, daních, hospodářském nářadí a cenách. Jazyk český. Adobe PDF - 160 stran - 5 MB.

Hospodářské instrukce - Václav Černý, Dr. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v 15. - 19. století. Hospodářská instrukce byl souhrn nařízení, rad a návodů o veškeré správě celého panství nebo některého jeho správního odvětví, který vydal majitel úředníkům na panství. Jazyk český. Resumé v němčině. Adobe PDF - 408 stran - 16,8 MB.

Více informací

810_007

198 Kč

Dějiny selského stavu, Krofta, Selský stav v Čechách v letech 1419-1620 - František Vacek

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kamil Krofta - Dějiny selského stavu
Dílo svým rozsahem a významem dosud nepřekonané. Popisuje dějiny selského stavu od dob dávných až do počátku 19. století. Jazyk český. Adobe PDF - 463 stran - 20 MB.

Selský stav v Čechách v letech 1419-1620 - František Vacek

Často citované, těžko dostupné dílo. Doplňuje předešlý titul. Vyšlo pouze časopisecky V "Časopise pro dějiny venkova". Jazyk český. Adobe PDF - 294 stran - 25,3 MB.

Dějiny stavu rolnického v Čechách - Antonín Janda

Vznik rolnického stavu od nejstarších dob do roku 1848. Kromě toho také kapitoly o mírách a platidlech, zmínky o katastrech, daních, hospodářském nářadí a cenách. Jazyk český. Adobe PDF - 160 stran - 5 MB.

Hospodářské instrukce - Václav Černý, Dr.

Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v 15. - 19. století. Hospodářská instrukce byl souhrn nařízení, rad a návodů o veškeré správě celého panství nebo některého jeho správního odvětví, který vydal majitel úředníkům na panství. Jazyk český. Resumé v němčině. Adobe PDF - 408 stran - 16,8 MB.


This set contains e-books:

History of Peasants - Kamil Krofta.
Dejiny selskeho stavu. Fundamental work. History of subject farmers from ancient time to begin of 19. century. Czech language. Adobe PDF - 463 pages - 20 MB.

Paesants in Bohemia 1419-1620 - Frantisek Vacek
Selsky stav v Cechach 1419-1620. Similar question. Useful complement to previous book. Czech language. Adobe PDF - 294 pages - 25,3 MB.

History of Paesants in Bohemia - Antonin Janda
Dejiny stavu rolnickeho v Cechach. Development of paesanthood from ancient time to 1848 year. Contains also chapters about measurments, means of payments, land registers, taxes and prices. Czech language. Adobe PDF - 160 pages - 5 MB.

Agricurtural Instructions - Vaclav Cerny, Dr.
Owerview of Agricurtural history from 15. to 19. century.
Wirschaftsinslruktionen - übersicht einer Geschichte der Landwirtschaft sur Zeit der Patrimonialherrschaft im XV.- XIX. jahrh.
Les inslructions économiques - Esquisse ďune histoire de l'agriculture pendant le régime seigneurial aux XVc -XIXe siecles.)
Adobe PDF - 408 pages - 16,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně